Konsultresurser

Peter Anemyr, 67 år

Ingenjör väg och vatten, 

Högskoleutbildning: Företagsekonomi, juridik, marknadsföring, Kvalitetschefsutbildning Sandholm & Björklund

Företagare; Q4you Uppsala AB,  2000 - ff , Älöträ AB 2006 - 2019,  Alonova AB 2008- 2019 

Utbildare/Lärare: Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

Kvalitets-, miljö- och säkerhetschef : Fortum Service, Birka Service, Gullspång Service, Skandinaviska Elverk 1993-2001

Revisonsledare: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, AFS2001:1 ISO 45001

Projektledare: Certifieringprojekt ISO 9001 ;ISO 14001; ISO 45001

Delprojektledare: Säkerställa ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö vid företagsfusioner och företagsbildande

Övriga anställningar: VD Vetlanda Energiverk, Marknadschef, byggchef, skyddsingenjör; Smålands Kraft AB