Process-styrning

 

        

 

Jag är både generalist och specialist

Behöver du hjälp av någon med bred kompetens?

Jag har lång chefs- och ledarerfarenhet från olika typer av bolag. Jag har suttit i ledande befattning och därigenom en bred erfarenhet av företagsstyrning.

Jag stöttar stora som små bolag, chefer på olika nivåer, styrelser och VD:ar. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Jag är generalist och har spetskompetens inom tillverkningsindustri metall och trä, bygg och anläggning, turism, eldistribution