Specialiteter

  • ägarrelationer, ägaravtal, ägardirektiv
  • styrelsearbete, utvärdering av styrelsens arbete
  • strategiarbete och verksamhets/affärsplaner
  • utveckling och förändring av organisationer
  • processtyrning och projektledning
  • ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
  • stöd till start-ups
  • generationsskifte, att släppa företaget till ny VD, att själv ta ett steg tillbaka, att styra genom styrelsen
  • rådgivning och stöd vid konkurs och skuldsanering för företagare
  • planering, projektledning, upphandling av toalettanläggningar i offentlig miljö